Preview Mode Links will not work in preview mode

In de Wetenschap


Apr 14, 2020

Deze aflevering (opgenomen in februari, nog voor de coronacrisis) is te gast: Tina Kretschmer, universitair hoofddocent aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Wim en Arjen praten met Tina over haar onderzoek naar de invloed van ervaringen van  adolescenten met leeftijdsgenoten op andere sociale relaties en voor volgende generaties. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het multidisciplinaire TRAILS onderzoek.